Географічний покажчик

Австрія — 61, 63, 96, 227, 258, 325, 408, 450

Австро-Угорщина — 64, 272

Азія — 128

Детальніше...

Кераміка

Кераміка Гуцульщини давно привертає увагу дослідників народного мистецтва. Сьогодні є значна література, що висвітлює питання розвитку та побутування цього виду народної творчості.

Детальніше...

Висновки

Коли понад 40 років тому здійснилось возз’єднання західноукраїнських земель з Радянською Україною в Союзі радянських народів-братів, перестало існувати і багатовікове розчленування між різними державами порівняно невеликого краю в східній частині Українських Карпат — Гуцульщини.

Детальніше...

Різьбярство

Початки різьбярства на Гуцульщині сягають далекого минулого. І хоча реалій, що походять з часу до XVII ст. не збереглося, можна скласти уявлення про вирізування на дереві як про спосіб відображення світоглядних та естетичних уявлень людей того періоду на підставі аналогій з іншими традиційними в цьому краї видами народного мистецтва, передусім мосяжництвом та писанкарством.

Детальніше...

Гуцульщина в літературі і образотворчому мистецтві

Своєрідне культурне надбання становить розробка гуцульської теми в художній літературі та мистецтві.

Детальніше...

Вишивка

Вишивка Гуцульщини — один із найпоширеніших видів народного мистецтва.

Детальніше...

Народні промисли

З перших днів після возз’єднання західноукраїнських областей з Радянською Україною на Гуцульщині створилися сприятливі умови для розвитку народного мистецтва і художніх народних промислів. Найважливішим осередком народної творчості стало м. Косів

Детальніше...

Народне мистецтво

ХУДОЖНЄ ТКАЦТВО

Ткацтво — один із важливих і найпоширеніших видів матеріальної і художньої культури гуцулів, яке має давні і багаті традиції.

Детальніше...

Прикраси з бісеру

На Гуцульщині народний одяг здавна оздоблюється різноманітними прикрасами. Поширеними та улюбленими є силянки та гердани з різнокольорового бісеру, що мають вигляд узорних стрічок різної ширини і довжини, які зав’язуються на шиї або опускаються на груди.

Детальніше...

Народні танці

Помітне місце в традиційно-побутовій культурі гуцулів займає народний танець.

Детальніше...

Вироби з рогу та сиру

Виготовлення речей з рогу на Гуцульщині було порівняно рідкісним явищем. В музеях збереглась незначна кількість зразків, які дають певне уявлення про цей оригінальний вид мистецтва.

Детальніше...

Народні музичні інструменти

Провідною галуззю музичного мистецтва досліджуваного регіону є інструментальна музика, а разом з нею музичний інструментарій, який своїм походженням, розвитком, стилістичними засадами пов’язаний з побутом гірських пастухів, виконанням певних функцій у народних обрядах і усьому житті гуцулів.

Детальніше...

Народний живопис гуцульщини

Живопис Гуцульщини доби феодалізму розвивався на грунті вікових традицій і спільних творчих основ з мистецтвом усієї України.

Детальніше...

Усна поетична творчість гуцулів

Фольклор Гуцульщини значно більшою мірою, ніж інших частин регіону Українських Карпат, привернув до себе увагу збирачів і дослідників народної творчості.

Детальніше...

Писанки

Традиція розмальовувати навесні яйця у слов’янських народів сягає часів епохи язичества.

Детальніше...

Народні звичаї та обряди

Звичаї та обряди гуцулів XIX — початку XX ст. в основних рисах зберегли східнослов’янську обрядову основу — як один з виявів етногенетичної спільності всіх етнографічних груп українців Карпат.

Детальніше...

Художня обробка шкіри

Мистецтво обробки шкіри на Гуцульщині найяскравіше виявилось у декоруванні кушнірських виробів і тих, які служили доповненням до одягу.

Детальніше...

Народна медицина та ветеринарія

Однією з найцікавіших галузей традиційних народних знань гуцулів є народна медицина — комплекс засобів і методів лікування, набутих у процесі багатовікового досвіду шляхом усної передачі від покоління до покоління.

Детальніше...

Художня обробка металу

Художня обробка кольорових металів (мідь, бронза, латунь, нейзильбер) на Гуцульщині має вікові традиції.

Детальніше...

Традиційні народні знання

В процесі виробничої діяльності, спілкування з природою, з навколишнім середовищем і у зв’язку з суспільним розвитком у населення Гуцулыцини виробились багаті традиційні знання, без яких неможливо було б обійтись в умовах натурального і напівнатурального способу господарювання.

Детальніше...